Elsőáldozóink Salgótarjánban.

2018-05-13-Elsoaldozok.jpg

Májusi elsőáldozások

Május 12.-én és 13.-án zajlottak városunkban az elsőáldozások, melynek keretében a Kis-Boldogasszony templomban 17, a Forgách-telepi Jézus szíve kápolnában pedig 6 gyermek egyesült az Úr Jézussal. Talán a „gyermek” szó nem is annyira illik már mindenkire, hisz e szentség felvétele mind jobban kitolódik, s most is voltak felső tagozatos jelöltek is. Nem ritka, hogy hatodik, hetedik osztályban érinti meg a fiatalokat a Kegyelem és vállalkoznak a szentség felvételére, több esetben úgy, hogy a szülője nem gyakorolja vallását, vagy nem vallja magát hívőnek. Nehéz ilyenkor megszervezni a felkészítő tanfolyamot is. Jól olvassa a kedves olvasó, bizony, az első áldozáshoz nem elegendő az iskolai hittan, minden héten úgynevezett szentségi hittanórán is részt vesznek a jelentkezők, valamint havonta egy alkalommal a szülővel együtt egy szülő-gyerek-partyn is, ahol külön tartunk játékos fejlesztést a gyerekeknek és külön a szülőknek. Komoly figyelemmel kísérjük a szentmiséken való tevékeny részvételt is, s csak úgy mutatunk be, vagy választunk ki a szentség vételére jelöltet, ha valóban remény van arra, hogy első áldozása nem egyben az utolsó lesz! Az elsőáldozás előtt minden jelölt vizsgát tesz a katekizmus egyes kérdéseiből.

Már ma, hétfőn is kérdezte tegnapi áldozó, hogy lehet-e vasárnap megint gyónni? Micsoda öröm ez! Még az sem baj, ha kis bűnnel megy az új áldozó…csak dicsérjük meg, bíztassuk, hisz egy megtérő bűnösnek, vagyis egy gyónónak aki szívből gyónik, legyen az gyerek vagy felnőtt, jobban örülnek a mennyben mint kilencvenkilenc igaznak!

A Forgách kápolnában legalább 50 éve nem volt áldozás, ott nagy öröm volt ez az ünnep! A gyerekek a szombat 13.30-as misére jártak és 12.-én azon is vették magukhoz az Eukarisztiát. A mise előtt közvetlenül volt a második gyónásuk, hisz Salgótarjánban már hagyománynak számít, hogy az első gyónás mindig virágvasárnapot megelőző szombaton van, mely a Kálvária dombon történő keresztúttal zárul, ahol a jelöltek vihetik a keresztet.

A Forgách-kápolnában Kiss Dávid atya szolgáltatta ki az Oltáriszentséget, vagy más szóval Eukarisztiát, és a jelöltek boldog várakozással fogadták. Három család kitartó elköteleződése árán hat gyermek áldozhatott.

A Kis-Boldogasszony templomban (Főplébánia) 13.-án vasárnap 17 gyermek lépett az oltár elé hófehérben, tiszta lélekkel. Számukra a gyónás előző napon történt alapos bevonulási és énekpróbával. A szertartásnak része volt a keresztségi fogadalom megújítása, melyet égő gyertyákkal a kezükben mondanak el a jelöltek immár a maguk nevében.  A sok izgalom közepette Pálfalvi Tamás atya kedves, segítő szavai irányították a szertartás menetrendjét. Minden első áldozó egy kis galamb medált kapott az első áldozási emléklap mellé és elvihette a kis gyertyát, mellyel keresztségi fogadalmát újította meg. A csoda sosem marad el, az idei év csodája, hogy két fiatal, 11 és 13 évesen, az első áldozásra való készület időszakában keresztelkedett meg! Tehát, lehet így is! Bátorítok mindenkit, aki nem kereszteltette meg gyermekét csecsemő korában, hogy bíztassa és támogassa a keresztség szentségének felvételére, hogy aztán a gyónás által megtisztult lélekkel első, majd második, századik, ezredik és sokezredik áldozó lehessen!

Hogyan lehet elsőáldozónak jelentkezni? Ha a gyermek hittanos, akkor pontos értesítést kaphatunk a hitoktatótól! Ha nem tartjuk ezt kielégítőnek, akkor bármely szentmisét követően kérhetünk felvilágosítást a sekrestyében, vagy a hitoktatótól. Ez évben, pünkösd hétfőn lesz egyházközségi napunk Zagyvapálfalván, ahol szintén kialakítunk egy helyet a gyermekek kézműves foglalkozásához. Itt is jelezhetjük szándékunkat, valamint a Te Deum szentmiséket követően: május 27 Szentháromság vasárnap, és a szeptemberi tanévkezdő Veni Sancte miséken, melyek időpontját még később hirdetjük!

Bár az első áldozást követően gyakorta összeszorult szívvel keresi tekintetünk az első áldozók arcát, ne gondoljuk, hogy a Kegyelem kis mustármagja nem kel ki a szívükben. Gyakran más falvakban, nyáron más templomokban, de ott vannak ők amikor csak tehetik. És sose féljünk őket elengedni egyedül szentmisére, hisz a jó Isten őrzi lépteiket!

Kis Balázsné Márti néni

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg