Völgyvárosi Orgonaszó: Városunkért dalpályázat értékelése

56-VO-20170826_1.JPG

A képek itt láthatók!

Néhány mondat a Völgyvárosi Orgonaszó főszereplőjéről.

Diósi Tamás a zenei tanulmányait 6 éves korában kezdte, előbb hegedűn, majd 4 évig harsonán. Ez idő tájt kezdte érdekelni az orgona is. A salgótarjáni Zeneiskolában orgonatanárai Virágh András és Matúz Csilla voltak. Az orgonaművészi diplomát Szegeden vehette át 2005-ben. Tanára Dr. Csanádi László orgonaművész.

A templomunkban csaknem két évtizedig szolgált. Jelenleg a Dunakeszi Szent Mihály templom kántora, továbbá a váci zeneiskola tanára.

Hajdani kántorunk -Diósi Tamás orgonaművész -játékát hallhattuk az est folyamán.
A  136 zsoltárJeruzsálemről szól. A mű címe magyarul: Babilonnak vizei mellett. Bach, J.S.:An Wasserflüssen Babylon* -korálelőjáték. Brahms: Herzlich tut mich verlangen**-korálelőjáték 2. Brahms: Herzlich tut mich erfreuen***- korálelőjáték. Pikéthy Tibor: Improvizáció a Hymnusz felett

 

A templom az áhítat, most a zenés áhítat háza. Az áhítatra való fölkészüléshez előtte és utána liturgikus csendre van szükség. Prohászka Ottokár elmélkedésében olvashatjuk: "Hogy az egyik így misézik, a másik úgy, azt ne nézzük., hanem azt, hogy Krisztus az, aki a kezébe veszi a kenyeret és a bort. ...A kornyikáló ének ne zavarjon, hanem a hitben erősen, állandóan az áldozó Krisztust lássuk. Legyünk róla meggyőződve, hogy sehol sem lehet jobban imádkozni, mint a szentmisében." (Prohászka Ottokár: Amíg élek, remélek. Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2014. 60.oldal, június 10.)

A 31. Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten volt 1938-ban. A szent év emlékére szentelték föl ugyanebben az évben az orgonánkat. Készülünk a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely 2020 szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre. Már megszületett a rendezvény logója, már kiírták a kongresszus himnuszának pályázatát. A szentmisék végén ezért a kongresszusért imádkozunk. Aki énekel kétszeresen imádkozik. Ezért együtt énekeltük el az 1938-as esemény tiszteletére írt himnuszt Diósi Tamás orgona kíséretével. Győzelemről énekeljen (Hozsanna:280 B)

 

"VÁROSUNK". Ez a címe a volt a Völgyvárosi Orgonaszó programjának. 95 éve város Salgótarján. Soka keseregnek a szebb napokat is megélt településünk sorsa felett. Mi mindig a tökéleteset, az ölünkbe hulló jót keressük. Pedig az igazi örömöt izzadtság előzi meg.

Prohászka Ottokár szavait idézem: " Légy olyan, mint a madár, mely alól, ha kivágják a fát, nem zuhan le, hanem még magasabbra repül." (Prohászka Ottokár: Amíg élek, remélek. Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2014. 54.oldal, május 25). Ezzel a szép gondolattal folytattuk a 95 éves városunk tiszteletére rendezett zenés áhítatunkat.

Két darabot hallgattunk meg városunk két kórusának előadásában.

A vendég Bányász Kohász Dalkör elődje az Acélgyári dalárda 125 éve alakult. Az együttes jövőre ünnepeli újjáalakulásának 15 éve évfordulóját. Fő feladatuknak az éneklés hagyományának éltetését tekintik. Vezetőjük: Diósi János.

A házigazda a salgótarjáni Főplébánia Cantate Domino kórusa, melyet 1974-ben alapította Dr. Jankura Miklós. Az énekkar vezetését később Virág László karnagy úr vette át, aki 20 éven át motorja volt a kórusnak. Kezdeményezésére tartjuk két évente a Nógrád Megyei Egyházi Kórusok találkozóját. Számos rendezvényen vettek részt amellett, hogy a vasárnapi szentmiséken szolgálnak. 2014-ben a kórustalálkozón vezényelte Virág tanár úr az énekkart, amikor átadta a jelképes pálcát utódjának, Csohány Lászlónénak, aki ma az egyesített kórust fogja vezényelni. Orgonán Diósi Tamás orgonaművész fog közreműködni. Két darabot énekeltek:

  1. Ne aggodalmaskodjál (50)
  2. Bach.J.S. Zendülj lelkem énekszóval Choral a 147. kantátából (116)

A 2020 évi budapesti Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére kiírtak dalpályázatot. Kicsiben mi is valami hasonlót csináltunk.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmával a 2017. évet – „Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel – emlékévvé nyilvánította. Városunk 90-ik születésnapján tartottuk a75 éves orgonánk első zenés áhítatát. Akkor utópisztikusan hatott volna, ha valaki azt mondja: a városunk 95. évfordulóján egy pályázati fölhívás eredményeként a városunkról szóló egyházi énekkel adhatunk majd hálát Teremtőnknek. Most pedig elérkezett az ünnepélyes eredményhirdetés.

Meghallgattuk az egyházi pályázatok közül a zsűri által legjobbnak ítélt 3 dalt. Az egyesített kórust Csohány Lászlóné vezényelte. Közreműködött Diósi tamás orgonaművész.

Az elhangzott dalszöveg szerzője Mester Györgyné. A következő szövegét Dr. Kúti István írta.

Az utolsóként sorra kerülő dal szövegírója Diósi János. Városunk Önkormányzatának képviselője, a Népjóléti Bizottság tagja - Szabó Csaba miután megosztotta gondolatait átadta a díjakat a nyerteseknek.

A DAL SALGÓTARJÁNRÓL pályázat egyházi kategóriájában harmadik díjat nyert"Szent Kereszt áll a völgy felett" kezdetű dal szerzője: Mester Györgyné.

Második díjas dal imént hallott első sora: "Városunk nagy védőszentje" A szerző: Dr. Kúti István.

"Hálatelt szívvel énekelünk" Így kezdődik az első díjat érő dalszöveg. A szerző: Diósi János.

A következő alkalmunkra 2017. december 9-én szombaton az esti szentmise után kerül sor.

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg