Képes beszámoló a 2017-es esztendő elsőáldozásairól

Elsoaldozas-tablo.jpg

A képek itt láthatók! Köszönet Bozó Rebekának, Tomka Istvánnak és Baranyi Kristófnak!

A Képek mellé pár sor!

Az acélgyári úti Szent József templomban.május 21-én 16 gyermek járult az Úr asztalához.

Ők most először találkoztak teljes valójában az Úr Jézussal. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, amelyre olyan sokat készültünk. A gyermekek csillogó arca, a szülők szemében megjelenő könnycsepp és a csordultig megtelt templom számomra azt jelentették, hogy mind ez nem volt hiábavaló. Hitünk Szent Titkát az egyházközösséggel együtt ünnepelni keresztény életünk csúcspontja és legnagyobb öröme. A gyermekek az Oltáriszentséggel való első találkozásban hatalmas kegyelmet kaptak további keresztény életükhöz. Ez úton is kérek minden jószándékú hívőt, hogy velem együtt foglalják imáikba ezeket a gyerekeket. Ezért a szép napért köszönetünket fejezzük még ki Kantár Norbert káplán atyának, aki a szentmisét bemutatta és Varga András plébános atyának, aki készületünket mindvégig tevékenyen segítette, valamint Tóth Pálné Jutka néninek, aki a templomot olyan gyönyörűvé "varázsolta". Salamon Katalin és Kiss Domonkos hitoktatóknak a készületben nyújtott segítségükért.

Hála és köszönet mindenért!

Isten áldásával!

Csákiné Szabó Anita

 

Jézus karjaiba

/Az első szentáldozás margójára/

Mit is írhatnék az idei áldozásról, hisz a történések sorrendje évről évre ugyanaz, vagy nagyon hasonló.

Mikor is kezdődik el egy elsőáldozási felkészítés? Azt hiszem, az óvodában. Ha az oviból hittanra jelentkezik egy gyermek, akkor első osztályban már szó esik az utolsó vacsoráról…a szentmiséről, úgyhogy a távolabbi felkészítés elkezdődik. Második osztályban ez folytatódik a csodálatos kenyérszaporítás bibliai történetével…majd harmadik osztályban kiegészül az Eukarisztia fogalmával. Emellett, az áldozás évében a jelentkezők heti rendszerességgel + hittanórán vesznek részt, ahol több mint 100 kérdésre keresik a választ. A válaszokat meg kell tanulni, el kell sajátítsák a gyónás módját, a lelkiismeret vizsgálat módját, hogy az áldozást követően majd önállóan is tudják ezeket gyakorolni. Emellett havi egy alkalommal közösen a szüleikkel vagy a kísérőjükkel el kell jönniük egy lélektágító foglalkozásra is, ahol a szülők is feltehetik kérdéseiket. Végül vizsgát kell tenniük! Több gyerek torpant meg, vagy fordult vissza az útról, mert sem ezt, sem a rendszeres szentmise látogatást nem tudták felvállalni. Ilyenkor a hitoktató megkérdezi önmagát: Vajon nem teszünk-e nagyobb terhet a vállukra mint amekkorát el tudnak hordozni? Miközben megismerik pl. Szent Tarzíciusz életét, be kell lássuk, hogy a mai elsőáldozó jelöltek életkora nem „tarzíciuszi” életkor, hanem sokkal fiatalabb. Látjuk-e a szüleiken Tarziciusz elköteleződését az Oltáriszentség iránt? Hát erről többféle vélemény is van. Ezt figyeljük a készület évében, de minden szándékunk netovábbja az, hogy a gyerek kezébe a bűnbocsánat és az Eukarisztiában való részesülés kegyelmi lehetőségét tegyük. Alkalmas-e ez a két kicsi kéz erre?

Személyes véleményem ugyan nem változtat a tradíción, de én egy évig  csak a szentgyónást gyakoroltatnám a gyermekekkel. Ha gyónnak rendszeresen, akkor személy szerint jöhetne az első áldozás, minden csinnadratta nélkül. Ám, nincs okunk a jó gyónást követően távol tartani senkit  Krisztus ölelő karjaitól, hacsak nem az új élethelyzet, mellyel Egyházunknak meg kell birkózni. Nincs szerintem olyan alapos felkészítés, ami  felül múlná a bűnbocsánat szentségének hatását! A gyónás kegyelmei készítenek fel leginkább az Eukarisztia vételére. Hajdan a három beavató szentséget egyszerre szolgáltatták ki: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség. A Bűnbocsánat szentsége külön állt! Ma a keresztelés gyermekkorra esik, és az Eukarisztia szentségét társítottuk a Bűnbocsánat szentségéhez, míg a Bérmálás megint csak általában későbbi, fiatal felnőtt életkorra tehető. Tettük ezt, az életmód általános megváltozása miatt. Ma is át kell gondoljuk ezt!

Gyermekeink kétszer gyónnak áldozás előtt. Egyik alkalom a húsvéti készületbe, a másik a megszokott  áldozást megelőző napon. Szépen megtanulták a gyerekek a bánatimát is. Az első áldozási misére a szüleikkel együtt ők kérték a gitáros zenei szolgálatot, melyre szintén nem kevés gyakorlással készült az un. AKCIÓ hittanosok csoportja. (Bizony, ilyen is van Plébániánkon, ők készülnek zenével, olvasással, színdarabszolgálattal…vagy amivel kell) A zenei szolgálathoz erősítést szécsényi barátainktól kaptunk, Kuris Tibor emberhalász hitoktató kolléga vasárnap kora reggel hozta a technikát!  Ő ellenőrizte a gitárom hangerejét. A szintetizátornál két dalban is segített  Szekeres Alexandra volt elsőáldozónk, aki a szentségben annak idején a Jézus szíve Plébánián részesült. A készület folyamán mindannyiunk lelkében megújulhatott a szentség ereje! Énekelni Porok Linda, Porok Hanna, Laczkó Kitti,Kis Valér, Tina, Dalma, Xavér vállalkoztak! A hegedűt Kajzinger Katalin zenetanárnő bűvölte Isten nagyobb dicsőségére. A szentmisét Kiss Dávid atya celebrálta. A gyermekeket Kis Domonkos hitoktató kollégánk kísérte.

Milyen is volt ez az elsőáldozás? Mit is mondhatnék erről? Imádsággal kísért volt! Sokan imádkozunk ezekért a gyerekekért! Nem veszhet el egy gyerek sem akit ennyi ima, ennyi munka és ennyi könny kísér! Jézus karjaiba tettük őket! Már csak bíznunk kell, hogy a legjobb helyen vannak és a mag fává fog növekedni!

Márti néni

 

Elsőáldozás 2017. május 28. Somoskőújfalu

Nagy-nagy izgalommal és lelkesedéssel várták ezt a napot a kis elsőáldozók. Hiszen ekkor találkozhattak először legjobb barátukkal Jézus Krisztussal. Több éves kitartó tanulás és munka előzte meg ennek a barátság kialakulásának a kezdetét. Sikeres tanúságtétel után Mennybemenetel vasárnapján kicsi kezük által létrehott trónba lépett a Nagy Király. Szívüket eltöltötte a végtelen szeretet.

Köszönjük a hívek támogató imádságát: Ondrécska Zselyke, Lovász Lili és Szundi Bianka

Bartusné Stánitz Magdolna

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg