VIII. Egyházmegyei Énekkarok Találkozója2016-10-22-VIII-ENMEK-talalkozo-honlapra.jpg2016. október 24.

Nemzeti identitásunk, keresztény értékeink védelmezői

Egyházzenei kórusok találkozója Salgótarjánban

Ahol a kórus hangja  felcsendül, ott Isten is megjelenik! Mert a karének ereje behatol az emberek lelkébe, átjárja szívüket, ilyen formán  a zenei apostolaiként, mélységes elhivatottsággal szolgáljátok Isten és ember kapcsolatát, nemzeti identitásunk, keresztény értékeink védelmét, erősítését, amelyre mai korunkban különösen is nagy szükség van. Tegyétek hát ezt szeretettel és odaadó lelkesedéssel továbbra is – mondta Varga László homíliájában. A Váci Egyházmegye főzeneigazgatója erről a  salgótarjáni Szent József templomban nyolcadik alkalommal megrendezésre került egyházi kórustalálkozó programját záró szentmise főcelebránsaként beszélt, amikor üdvözölte a résztvevő kórusokat.  Az Országos Cecilia Egyesület elnökeként is szeretettel méltatta és megemlékezett az azóta elhunyt dr. Jankura Miklós és Virág László karnagy urakra, akik életre hívták és ápolták ezt a nemes kezdeményezést. Elismeréssel szólt a kórustalálkozó színvonalas megrendezéséről, külön is dicsérve Zeke Ágnes karnagy szervező munkáját s reményét fejezte ki a jövőbeli folytatásról.

 Október  22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfodulójának előestéjén a programot záró  ünnepi  szentmisén felcsendült Kodály Zoltán Magyar miséje, közreműködött Matuz Csilla orgonaművész és kórustalálkozó egyesített kara.

Idén első alkalommal a találkozó megszervezésének munkáját a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) salgótarjáni szervezete vállalta magára. Gusztiné dr. Toronyi Judit a  KÉSZ városi  elnöke elöljáróban köszönetet mondott az  az Emberi Erőforrás Minisztérium és Támogatáskezelő pályázatán elnyert támogatásért. Röviden felidézte  a Nógrád megyei egyházi énekkarok  évek óta rendszeres találkozóinak sorát, abban méltatva  a közelmúltban elhunyt  karnagy  Virág László emberi, zenemúvészi összetartó erejét munkásságát.  Üdvözölte a résztvevő nógrádi és megyén kívülről érkezett egyházzenei kórusokat, kiemelve  református testvéreinket. Köszöntötte a házigazda – salgótarjáni főplébán án szolgáló - Cantate Domino Kórust, a pásztói Auxiliaira  Schola kórust. a Pro Kultúra Füleki férfiakart, a Salgótarjáni Református Egyházközség Kórusát, a karancskeszi  Szent Mihály Kórust, melynek tagja között szinte a Karancs völgye minden településének  képviselői ott vannak.  A résztvevők között köszöntötte az ózdi Szent Kereszt plébánia Jubilate  Kórusát, valamint a Hatvanból érkezett Szent Adalbert Kórust.

Gusztiné dr. Toronyi Judit bejelentette, hogy a következő salgótarjáni egyházzenei kórustalálkozót két év múlva szeretnék megrendezni.

A találkózón megjelent, művészi előadással fellépő kórusokról a teljesség igénye nélkül, de mindenképpen  szólni kívánunk a köszönet hangján. A házigazda Cantate Domino énekkar 1975-ben dr. Jankura Miklós kezdeményezésére és vezetésével alakult. 1994-től Virág László vezette a kórust  egészen haláláig. Jelenleg Csohány  Lászlóné vezeti az énekkart. Örvendetes, hogy az alapító tagok közül ma is többen énekelnek a kórusban . Rendszeresen énekelnek  a vasárnapi szentmiséken  és más eseményeken de szívesen tesznek eleget megyei és megyén kívüli meghívásoknak is. Jártak a Balaton felvidék templomaiban, többek között felléptek a Szent István bazilikában és rendszeres vendégei a váci székesegyházban megrendezésre kerülő egyházmegyei kórustalálkozónak.

A Szent Mihály Kórus 2004-ben alakult Karancskesziben a falu búcsújának ünnepére.  Kezdetben csak Karancskesziből érkeztek tagok, majd az évek folyamán Marakodipusztáról, Egyházasgergéről, Karancsberényből, Mihálygergéről, Ipolytarnócról is csatlakoztak. A kórus az első években az egyházi ünnepeken lépett fel, majd egyre gyakrabban a nemzeti ünnepeken is. Folyamatosan föllép a Karancs völgyi falvak búcsúin illetve más kulturális rendezvényeken.  A kórus repertoárjában Kodály, Halmos, Palestrina, Bach, Beethoven művek is szerepelnek. Énekli a nagypénteki virágvasárnapi passiót, lelkesedésük – fáradhatatlan munkabírásuk – egyik szép példájaként említhetjük az egyik  nagyheti „teljesítményüket” amikor a kórus öt faluban énekelte Jézus szenvedéstörténetét.  A kórust Kolozsi László Zsolt vezeti.

A pásztó-mátraszőllősi Auxilliaria  Schola 5 éve alakult, két részből áll, amint a nevük is tükrözi. Minden vasárnap és ünnepnapokon részt vesznek az ünnepi liturgiában. Azon kívül csak kivételes esetben, egyházi rendezvényeken énekelnek. A kórust Seres Ákosné vezényli.

A salgótarjáni kórustalálkozón először volt a Pro Kultúra Füleki Férfikar. A kórus 1996-ban alakult Magyar Dalkör néven. Tevékenységük azóta töretlen. Repertoárjuk változatos és gazdag, abban világi és egyházi művek is szerepelnek. Több rangos díj birtokosai. Szlovákia  egyetlen magyar nyelvű férfikórusa. Hisznek a közös éneklés közösségteremtő erejében, büszkén képviselik Füleket, küzdenek a kisváros gazdag kulturális hagyományainak fennmaradásáért. A kórust 24 éve vezeti Fehér Miklós.

A Salgótarjáni  Református Egyházközség Kórusát  szintén  a kórustalálkozó állandó vendégei között  üdvözölhetjük. Új vezetője van a kórusnak Antal Gábor személyében, aki a repertoár  megújításán fáradozik.

A hatvani Szent Adalbert Kórus 2002-ben alakult. Fő működési területe a hatvani belvárosi katolikus templom, de szívesen tettek és tesznek eleget más meghívásoknak is. Vezetőjük Molnár Tamás.

Végül de nem utolsósorban szólunk röviden az ózdi Szent Kereszt Plébánia Jubilate Kórusáról., melynek vezetője Frits Sándorné.

Rendzevényünkat támogatta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberei Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap, a KÉSZ valamint a  "Követ kőre" Főplébánia Egyházközségért Alapítvány. Köszönet a támogató segítségért.

A képes beszámoló itt látható. (Ceredi képekkel)

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg