Hajók és horgonyok

Fotóalbum / Hírek képei / Szt Filoména (bélyeg) 'Hajók és horgonyok' címmel láthatnak színdarabot Szent Filoména életéről azok a szerencsések, akik most vasárnap, tehát 7-én reggel a 1/2 9-es somoskőújfalui, vagy a Főplébánia templomban 10 órakor kezdődő szentmisére látogatnak el. Pontosabban: a majd' 50 perces színdarab a szentmise végén kezdődik. Előadói egy maroknyi ifi hittanos. S hogy jobban értsük, miért is hajók, és miért pont horgonyok, olvassunk kicsit bele ennek a nem mindennapi, bár ritkán emlegetett szent életébe.

Egy őskeresztény kislányból - hogy hitét megtarthassa - vértanú lesz tizenhárom éves korában. A kislány, akit gyorsan temetnek el Róma katakombájában, nevét terrakotta táblára vésik fel kínzóeszközei jelképeivel együtt. A "kis" szent maradványait 1700 évvel később egy régész csoport tárja fel. Ezzel megindul egy csodálatos, szinte megmagyarázhatatlan sorozata a történéseknek, csodák melyek a Szent Filoména és a Mennyei Atya szeretetét bizonyítják az emberek felé.

Filoména kilétére a terrakotta táblán kívül nem utalt semmi. Kezdetben a "kis" szentről nem tudtak semmit. A római történetírók nem jegyeztek fel róla semmit. Ám Filoména megmutatta az ima erejét és egy jámbor apácának Maria Luisa de Gesu a "Fájdalmas Istenanya" közösség megalapítójának kinyilatkoztatta életét a kis Filoména.
Egy kis görög állam királylánya volt, a királyi párnak nem lehetett gyermeke, miután felvették a kereszténységet, a következő évben gyermekük született, akinek a Filoména nevet adták, a fényről elnevezve. Mindez a kegyetlen Diocletianus császár uralkodásának idején. A császár hadat üzent a kis államnak,így a király és a kis Filoména Rómába utazott, hogy békét kérjenek a császártól. A császárnak megtetszett a kislány szépsége és a békéért cserébe a lány kezét kérte. A kislány elutasította a kérőt, hisz 11 éves korában tisztasági fogadalmat tett mennyei jegyesének, Jézusnak.
A császár börtönbe vetette a kislányt, hogy így hasson rá. A börtönben Filoménának megjelent a Szent Szűz és a Kisjézus, hogy vigasztalják a gyermeket. Miután látta, hogy ez nem törte meg a lány akaratát, elrendelte, hogy kínzással félemlítsék meg. Oszlophoz kötötték és szidalmak között ostorozták. Visszavitték a börtönbe, hogy ott haljon meg, ám Isten angyala meggyógyította. A császár erre elrendelte, hogy egy vashorgonyt kössenek a nyakára és dobják a Tiberisbe. Az angyalok segítségével Filoména megmenekült. A ruháját egy csepp víz sem érte. Majd nyílzáport zúdíttatott a gyermekre, amitől halálos sebet szerzett. A börtönben a Jóisten gyenge álmot küldött rá, amitől szebben ébredt,mint valaha. Majd a császár elrendelte, hogy tüzes nyilakkal végezzék ki, ám a nyilak megfordulva a katonákat találták el. Erre a császár elrendelte a gyermek fejének vételét. A lány lelke dicsőségben és győzelemben szállt a mennybe egy pénteki napon, délután három órakor, augusztus 10-én. A csodák láttán sokan felvették a kereszténységet.

Filoména nevéhez több száz csoda fűződik. Az ereklyéit egy olasz kisváros Mugnano del Cardinale-ban láthatjuk. A csodák többsége ebben a városban történt. Azon a napon, mikor az ereklye megérkezett a városba, 1805. augusztus 10-én.
Egy édesanya hozta a templomba nyomorék gyermekét, az átváltoztatás szavainál a születése óta béna gyermek mozogni kezdett és a szentmise végeztével saját lábain jött ki a templomból. Egy vak kislány szemeit az édesanyja az ereklye mellett égő mécses olajával kente meg, amire a gyermek látni kezdett. A mécses olajához mai napig csodás gyógyulások kapcsolódnak. A legnagyobb csoda egy francia fiatal lány gyógyulásához fűződik, a neve Pauline Marie Jaricot. E csoda következménye volt, hogy Filoménát a szentek sorában tisztelhetjük.
Filoména nevéhez sok száz dokumentált csoda fűződik, a mai napig történnek a nevében gyógyulások, megtérések az egész világon.

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg