Várakozás - Gondolatok az ünnep közeledtével
 

„Adventus domini” annyit tesz latinul, hogy az Úr eljövetele. Bod Péter, az 1712-1769-ig élő tudós, erdélyi református prédikátor szerint, a négy vasárnap arra utal, hogy Jézus Krisztusnak négyféle eljövetele van. „ Az idők teljességében testben jött el. Megérésünk alkalmából szívünkbe kötözik. Halálunk órájában értünk jön. Az utolsó ítéletben ítélni jő eleveneket és holtakat.”

Gyújtsunk hát gyertyát az adventi koszorún! Tudom, hogy a rohanó hétköznapok ritmusa kevés embernek engedi meg, hogy maga készítse el, de a megvásárolt, kedves gyertyákkal díszített koszorúcskán is minden gyertyagyújtásnál gondoljunk arra: a várakozás erősíti hitünket és óhajtjuk, hogy Jézus Krisztus szívünkbe költözését.

A három lila és egy rózsaszín gyertyát vasárnaponként gyújtják meg, mindig eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

A hit, a remény, a szeretet és az öröm töltse be szívünket az adventi hetekben. engedjük át magunkat a karácsonyvárás édes érzésének.

Sajnos napjainkban a csöndes, meghitt ünnep színes fényekben sziporkázó, hangos vásárlási lázban égővé változott.

A világ, az élet s benne az összes ünnep elanyagiasodott, a hagyományok lassan elfelejtődnek. Advent idején a várakozás helyett készülődnek az emberek; sokan egyik üzletből a másikba rohannak. A szeretet mértékét az ajándék értékével próbálják helyettesíteni. De ez soha sem sikerülhet, mert szeretetet pénzen venni nem lehet!

Öltöztessük díszbe a szívünket! Tiszta lelkülettel, másokra is figyelve, embertársaink érezzék, hogy nálunk keresztény katolikus embereknél a karácsonyvárás nemcsak a külsőségekben mutatkozik meg.

Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy a hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük önmagunkban az embert.

Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk felemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepei gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon, s apró küzdelmeinken, vélt vagy valós sérelmeinken.

Vannak emberek, akiknek a sok szenvedés, a betegség, a lemondás megkeseríti mindennapjaikat. lehet, hogy gyarló ember módjára lázadunk, méltatlankodunk. Gondoljunk ilyenkor a jászolban fekvő kisdedre, aki kitaszítottként jött erre a világra. hogy megváltónk legyen.

Próbáljuk megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére teremtette. Soha nem kapott nagyobb ajándékot az emberiség,mint kétezer éve, mikor megszületett egy gyermek, aki elhozta a reménység üzenetét, hogy van értelme az életnek, hogy e földi próbatétel csak epizódja (de sorsdöntő epizódja!) végtelen létünknek. Gyermeki szelídséggel, ősszinteséggel és hittel várjuk hát mi is a karácsonyt!

Sokat gondolok gyermekkorom karácsonyára, a készülődésre. A felejthetetlen pillanatok varázsát nem hozza már vissza semmi, csupán az emlékek őrzik hűségesen.

Karácsonyra nem tudok ünnepélyes csöndet, puha fehér hótakarót varázsolni a tájra, ezért én is megpróbálom a meghittséget, a régi illatokat, az ünnepi hangulatot felidézni kis családi fészkemben. Talán sikerül egy szeletkét átmenteni azokból a karácsonyokból, amelyek olyan nagy boldogságot jelentettek nekem.

A kis Jézus minden karácsonykor újra megszületik a szívünkben, és erre a nagy eseményre készülni kell. nagytakarítást kell végezni nemcsak a lakásunkban, hanem a szívünkben is hogy az égi vendéget méltóan befogadhassuk.

Talán a karácsony ünnepe az, ami a legtöbb szeretetet viszi az emberi szívekbe. A kis Jézus képes arra, hogy a legkeményebb szívet is meglágyítsa, belőle is fakasszon egy kevéske szeretetet. Jó lenne, ha az ünnep lángja nem aludna ki az ünnep után sem.

Hálát adok Istenek, hogy mindig érezhettem az Ő végtelen kegyelmét, érezhetem, hogy mellettem van és ez elég erőt adott. Adassék meg ez a csoda minden jóakaratú embernek!

Kívánok mindenkinek nyíltszívű várakozást, kegyelmekben gazdag, békés áldott ünnepeket.

 

Godóné Pál Erzsébet

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg