Kisboldogasszony - Az egész világ megváltásának hajnala és reménye

Eljött szeptember. A székely naptár szerint e hónap a Földanya hava.

Anya.

E szó édes minden gyermek ajkán. Egy olyan kincs, melyet meg nem érdemelve kapunk Istentől ajándékul. S hogy Isten milyen jóságos, hatalmas szeretettel van irántunk, annak bizonyítéka, hogy kaptunk tőle egy égi édesanyát is, ki minden emberi szív bölcsőjének ringatója. A Földön mi emberek akkor élhetünk szívből s igazán, ha a földről az ég felé tekintünk. Égi édesanyánk felé.

Szeptember 8-án ünnepeljük Boldogságos Szűz Máriának, a szent gyermek születésének liturgikus ünnepét, aki „az egész világ megváltásának hajnala és reménye”. Az ő méhébe, mint a legszentebb templomban szállt le Isten a saját személyébe, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.

Ez a nap öröm az égben és Földön. Örvend az ég, mert megjelent a világban Isten legszebb, legcsodálatosabb teremtménye, a föld pedig azért, mert felvirradt rá a megváltás hajnala.

Gyermekkoromban azt mesélték falun az öregek, ezen a napon meg kell nézni a napfelkeltét. Csendesen, várakozással teli szívvel csodálni a hajnalcsillagot, mely pislákoló mécsesként jelzi, nincs messze a napfelkelte. S amikor eljön a pillanat, s végigtekintünk a horizonton, megpillanthatjuk Máriát a kelő napban. Ő az első fénysugár, ki utat tör a sötétségben Fia fényességének.

Ő is ennek a földnek szülötte. Ádám gyermeke. Hiszen ezen az ünnepen először a föld számára született. A Szentháromság mérhetetlen szeretettel és kegyelemmel tekint le rá. Kegyelemmel, mely erőt adott számára. Erőt, hogy vállalni tudja a feladatot. Szabad volt mégis engedelmes.

„Legyen nekem a te szavaid szerint!” Lk 1,38

Vállalta a munkát, a szenvedést, az Isten anyaságot, de a kereszt alatt elvállalta azt is, hogy édesanyja legyen mindazoknak, akik szent Fia kereszthalálának gyümölcseiben részesülni fognak. Micsoda anya az ilyen! Mennyi szeretet s ősbizalom Isten iránt! Vállalni azt az életet, amely Isten tervének prológusa az üdvözülés könyvében. 
Azért örülünk Mária születésének, mert a születés mindig ünnep. Növekszik az élet. S mily csoda, hogy a templomba lépve bennünk is növekszik az élet. Abba a templomba, mely támfallal körülvett, s Kisboldogasszony tiszteletére szenteltetett. Isten szeretete egész életünk támfala, melyet nem kőfalak között, hanem szívünkben találunk meg igazán, ha hittel közeledünk.

Zsu

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg