Kedves Látogatónk!

A Követ Kőre Alapítványt 2007-ben hozták létre az Alapítók. Célja:Fotóalbum / Hírek képei / KKA Logó (bélyeg)

  • a római katolikus főplébánia templom külső és belső felújításához szükséges anyagi eszközök megteremtése és felhasználása
  • a salgótarjáni katolikus egyház szellemi és karitatív tevékenységének támogatása és erősítése

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a következő területeken fejti ki:

  • Műemlékvédelem (a salgótarjáni főplébániai római katolikus templom 32996/1994.04.29. törzsszámon bejegyzett műemlék karbantartása és fenntartása
  • Az épített és természeti környezet megóvása
  • Kulturális örökség megóvása (az egyház kezelésében lévő, a nemzeti kulturális örökség részét képező értékek védelme, mindenki számára hozzáférhetővé tétele és fenntartása).
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (hitoktatás, alapvető hitéleti nevelés-oktatás feltételeinek biztosítása)
  • Szociális tevékenység, családsegítés (hátrányos helyzetű családok, fogyatékosok, betegek, támogatása.)
  • Gyermek- és ifjúságvédelem (hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozás, az esélyegyenlőség érvényesítésének segítése).
  • Hitélethez kapcsolódó kulturális rendezvények szervezése.

Minden támogatást örömmel és köszönettel fogadunk, hiszen célkitűzéseink megvalósulása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy városunkban jó legyen élni és ezt az ide érkező idegen is megérezze.
Magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok nagylelkű támogatására számítunk. Adományok befizetésének lehetőségei:
- a szentmisék után a sekrestyében, vagy a plébánián
- postai csekken
- bankszámlára történő utalással az OTP-nél vezetett bankszámlaszámra: 11741000-20166937

„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a vidám adakozót szereti.” (2Kor 9,7)

Az idei évben ismét lehetőséged nyílik arra, hogy a Követ Kőre Alapítvány támogatására fordítsd a nonprofit szervezeteket segítő ADÓ 1%-át. Az adózó állampolgárok 60%-a nem él ezzel a lehetőséggel, így az általuk felajánlható támogatás az államkasszában marad, vagy oda kerül vissza. Segíts ezen változtatni!
Bár a Követ Kőre Alapívány csak a salgótarjáni Római Katolikus Főplébánián és környékén tevékenykedik, Te is segíthetsz céljainak elérésében, amennyiben úgy ítéled meg, hogy a városképhez alapvetően hozzátartozik egy külsőleg és belsőleg felújított műemléktemplom, s az itteni lakosság számára gyümölcsöző lehet a katolikus egyház szellemi és karitatív tevékenységének támogatása, erősítése.
Ne gondold, hogy nem segít semmit, ha az adód 1%-a csak néhány száz forint, hisz az is nagy segítség például azoknak a hittanos gyerekeknek a táboroztatásánál, akiket szüleik nem     tudnak elvinni nyaralni.
Az adó 1 %-ának felajánlása Neked semmibe se kerül, több ezer egyesület és alapítvány céljainak elérését segítheti azonban, ha adóbevallásod kitöltésekor, évente 1 percet rászánsz.

Egyesületünk adószáma: 18643446-1-12

Isten fizesse meg!!

A Kuratórium elnöke

Beszámoló a Követ Kőre Közhasznú Alapitvány tevékenységéről

   „A templom az Isten háza, akár maga a mindenség..”- mondja Pilinszky János egyik versében. Igen, a templom szent hely, a szentmise áldozatának szinhelye. Itt ünnepel és imádkozik a hivő közösség, kifejezve Isten keresését, mint az ég felé zarándoklás földi célját. Az elmúlt korokban hol magasba törően, hol emberközpontuan, hol mennyországot jelképezve, de mindig igyekeztek ezt a magasztos célt a szent hely külső formájában is kifejezni. Az országot, vagy a világot járva az épitészeti és müvészeti remekek csodáival találkozhatunk, melyek szinte hivnak a betérésre, belső meditációra, vagy Istennel való párbeszédre. Rendeltetésének fontosságát az ember kifejezi azzal is, hogy ápolja, gondozza, megmenti a pusztulástól, hogy méltó formában adhassa tovább a következő nemzedéknek.
      Sajnos ez utóbbi a mi templomunkról nem mondható el. Szomorú szemmel és szivvel látjuk a beázott és omladozó külső falakat, a tönkremenőben lévő festett üvegablakokat, az agyonvakolt belső falakat, melyek mögött az életveszélyig romlott vezetékek húzódnak meg, a padok alatt elkorhadt deszkapadlokat... és még sorolhatnám tovább. De ez az állapot nem hanyagság, emberi mulasztás, vagy nemtörődömség eredménye. Csupán egyetlen dolog rejlik mögötte:pénz, pénz, pénz, illetve annak a hiánya. Egyszóval templomunk felújitásra szorul, s ehhez pénzt kell szerezni!
     Főleg ez a gondolat hivta életre a Követ Kőre Alapitványt, melyet 2007-ben hoztak létre az Alapitók. Célja a Római Katolikus Főplébánia Templom külső és belső felújitásához szükséges anyagi eszközök megteremtése, valamint a salgótarjáni katolikus egyház szellemi és karitativ tevékenységének támogatása. Tulajdonosa  Római Katolikus Főpiébánia egyházközössége.
    Tevékenységét az alapitványokra vonatkozó szabályok, és a törvényben eőirt kötelezettségeknek megfelelően végzi, mely szerint müködtetője és felelőse egy öttagú Kuratórium. A Kuratrium mellett dolgozik egy háromtagú felügyelőbizottság és egy könyvvizsgáló. Az ő feladatuk az Alapitvány minden anyagiakkal kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése. Tudni kell, hogy a fent emlitett szervezetek tagjai munkájukat ingyen, társadalmi munkába, Istennek felajánlott szolgálatként végzik. Müködési költség tehát nincs.

    Az eltelt időszakról részletesebben.
Megalakulásunktól napjainkig eltelt idő alatt összesen 400.000 Ft.ot költöttünk el. Mivel templomi felujitásra még nem került sor, ezen összeg felhasználása minden esetben egyházközösségünk életét szinesitő és gazdagitó közhasznú tevékenységek támogatására történt. Igy hozzájárultunk a nyári ifjúsági táboroztatásokhoz. Mindannyiunk örömére szolgálhat, hogy fiataljaink körében egyre vonzóbbak ezek a táborok, melyekről igen pozitiv és későbbi életükre is kiható, maradandó élményekkel térnek haza. Támogattuk a már országos hirnévnek örvendő, felemelő élményt nyújtó eseményt, az Egyházi Kórusok Megyei Találkozójának rendezvényét. Ugyancsak anyagiakkal segitettük a kerékpártúrát is, melynek résztvevői nemcsak a közösség öszetartó erejét tapasztalhatták meg, hanem lelkiekben gazdagodtak, miközben ismerkedtek hazánk teremtett természeti és épitett kincseivel. Szép és karitativ jellegü rendezvénye egyházközösségünknek a már hagyományossá váló Idősek Napja. Résztvevőinek igyekszünk emlékezetessé tenni ezt a napot szentmisével, kulturális programokkal és meghitt baráti beszélgetésekre alkalmat adó megvendégeléssel. Ez utóbbi anyagi költségeit is mi vállaljuk.
    Alapitványunk vagyonának jelenlegi egyenlege: 6.600.000 Ft, ami lehet, hogy soknak tünik, de a felújitáshoz szükséges kb.100 millióhoz képest kevés. Ez az összeg főleg adományokból, egyházközösségünk tagjai összegyüjtött forintjainak egyéni adakozásából gyült össze, amit nagyon köszönünk.
   Ebben az évben nyilt először lehetőség az adók  1%-nak felajánlására, amelyből 216.000 Ft.-tal gyarapodtunk. Köszönet a felajánlóknak, kérjük, a jövőben is támogassanak bennünket!
  300.000 Ft.-tal és egy bensőséges hangulatú élménnyel lettünk gazdagabbak az okt. 9-én megrendezett jótékonysági koncerten.
  Állandó adakozóink a Rózsafüzér Társulat, akiknek hálásak vagyunk nagylelküségükért.
   Az Alapitvány nevében külön szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, kiknek lelkes és áldozatkész gyüjtőmunkája nagyban hozzájárult jelenlegi vagyonunk létrejöttéhez.Nevezetesen András atyának, Handlovicsné Magdikának, aki a sekrestyében mindig rendelkezésére áll az adakozóknak, valamint Herczegné Erzsikének, aki majd' minden szentmise után várja  a Szent József oltárnál az adományokat.
    S végezetül: ha a jövőbe tekintünk, fel kell tennünk a nagy kérdést:mi lesz veled templomunk?
Tudjuk, minden idők nagy célja: otthont teremteni az embernek, és hajlékot az Istennek. Igy volt ez templomunk életben is, hiszen története több száz évre nyúlik vissza, amikor is minden nemzedék szépitett rajta valamit.Az irásos emlékek szerint jelenlegi formáját kb. száz éve őrzi. Valószinü városunk egyik legrégebbi müemléke. Nagy kincs ez egy ilyen szép, modern, de történelmi emlékekben szegény városban. Régi képeket nézve azt láthatjuk, hogy körülötte minden megváltozott, eltünt, egy teljesen új város alakult ki. Modern bérházak, magas toronyházak, elegáns üzletek, éttermek, gyerekzajtól hangos óvoda és iskolák nőttek fel mellette, de a templom ott ül a dombon mint egy tyúkanyó, változatlanul, őrizve régi korok emlékét. Ezt látva mi is felkiáltunk Reményik Sándorral:”Ne hagyjátok a templomot!” A templom az ember legszebb közöségi alkotása. Ezért várjuk hát, és kérjük a továbbiakban is nagylelkü és szeretetteljes adományaikat, várjuk segitőkész ötleteiket bármilyen pénzszerzési lehetőségre, és várjuk feletteseink segitségét!
   S talán akkor bekövetkezik az az idő, mikor mi is elmondhatjuk boldogan a költő Babits Mihályt idézve:” szép vagy ó templom!...”

                                                                           Dudás József
                                                    
                                                                    A Kuratórium elnöke

Legközelebbi misék

hirdetes-450.jpg